Commissievergadering in Duivendrecht

Beste Vrienden, zie hieronder de reactie van de griffier op ons verzoek om de vergadering van komende donderdag te verplaatsen naar het gemeentehuis.

Geachte mevrouw Blom,

Excuus voor de late beantwoording van uw mail.
Ik ga uw verzoek voorleggen aan de agendacommissie. Echter, ik wil u op voorhand meegeven dat mijn advies aan de commissie zal zijn de vergadering niet te verplaatsen. De planning van de vergaderingen is mede gemaakt op basis van beschikbaarheid van vergaderruimte in het Dorpshuis in Duivendrecht. Deze planning is al maanden geleden gemaakt en helaas heeft de agendacommissie nog geen zicht op wanneer het college welke onderwerpen ter besluitvorming aan de raad wil voorleggen. Deze datum is nu al een aantal maal gepubliceerd en er zijn wellicht mensen die er nu rekening mee houden dat de commissie in Duivendrecht vergadert.

Gelet op het onderhavige voorstel kan ik mij niet indenken dat daar heel veel inwoners op af zullen komen. Het is niet meer dan een procesvoorstel. Het college stelt de raad voor het participatietraject voor het Centrumplan opnieuw te starten en daarbij voor cocreatie te kiezen. Hierna gaan er nog diverse bijeenkomsten georganiseerd worden. En uiteindelijk is ook weer de raad aan zet als er een plan ligt. Die bijeenkomsten zullen we uiteraard zo veel mogelijk in het gebied zelf, te weten het gemeentehuis organiseren.

Ik laat u nog weten wat de agendacommissie oordeelt.

Met vriendelijke groet,

Jannelies Vissers
raadsgriffier OuderAmstel

Nagekomen bericht 

Geachte mevrouw Blom,
De agendacommissie onderkent dat het Centrumplan een belangrijk onderwerp is. Echter de commissie vindt het verzetten van de vergadering nauwelijks een week voorafgaand aan de vergadering niet wenselijk omdat het ook niet meer gepubliceerd kan worden, terwijl er al een paar keer in Weekblad en op de website heeft gestaan dat dat vergadering in Duivendrecht is.
We houden er natuurlijk rekening mee dat publiek in het Dorpshuis voldoende ruimte heeft. De locatie is op korte afstand, goed bereikbaar en er is voldoende parkeergelegenheid.
Nogmaals, voor het participatietraject zelf (dit is “slechts” een procesvoorstel) zullen college en raad rekening houden met de wens van inwoners in het plangebied zelf te vergaderen.

Met vriendelijke groet,

Jannelies Vissers
raadsgriffier OuderAmstel

Bezoeken: 2

Geplaatst in Berichten, Updates.