De avond van 25 maart 2019, stand van zaken

De 5e inloopbijeenkomst van de Stichting Vrienden van Ouderkerk op 25 maart 2019, voorafgaand aan de vergadering om de pitches van de kandidaat-procesbegeleiders te beluisteren waarna de stemming via Kahoot over de drie procesbegeleiders.
Voor de goede orde: van de 4e inloopbijeenkomst, dd 7 februari jongstleden is geen verslag. Wij hebben die avond ons gebogen over professionele tekeningen en tegelijkertijd plannen besproken over de mogelijke inrichting van Het Kampje.

Belangrijke mededeling van onze webmaster:

Please, als u uw berichten wilt delen met de anderen, deze graag direct op Het Forum plaatsen. Dat scheelt het secretariaat een hoop werk maar betekent tevens dat uw!! berichtgeving sneller!! verloopt.

Over de inloopbijeenkomst.
Aanwezig waren een twintigtal Vrienden. Wij bespraken de stand van zaken aan de hand van documenten die u via de vriendenmail dan wel via de site mijnouderkerk.nl hebt kunnen lezen. Er was ergernis dat er wel met de ondernemers gesproken was die zelfde middag maar niet met inwoners. Het antwoord op de open brief aan het College kwam in de namiddag. Hierin staat onder punt 2: “Na de pitch is er ruimte voor enkele vragen. “. Afgewogen werd het nut van de stemming via Kahoot en hoe veilig de persoonsgegevens via de nu vigerende Europese regelgeving wat betreft privacy in dit geval wel zijn..
Vervolgens naar de Amstelkerk alwaar bijna 150 aanwezigen. De leiding van de avond lag in handen van de Gemeentesecretaris. Hij zette uiteen hoe de gang van zaken is tijdens deze vergadering waarbij geen vragen gesteld mochten worden. We wezen op de zinsnede in de hierboven genoemde brief, ondertekend door de burgemeester en hijzelf, maar we werden bruut onderbroken. Het was duidelijk: mond dicht.
De 2 betrokken wethouders namen het woord waarbij gesteld werd dat het het College niet uitmaakt welke procesbegeleider gekozen wordt want zij vonden ze alle drie goed. Vervolgens kwamen de pitches van 10 minuten waarbij die van David Tuinzing duidelijk uitliep naar ruim 15 minuten ten opzichte van de andere 2 en helaas de in het Gemeentehuis geteste powerpointpresentatie het in de Amstelkerk alles behalve vlekkeloos deed.
In de pauze mochten we her en der vragen stellen, toen wel, dat bedoelden ze met de zinsnede in de brief, verzekerde mij de Gemeentesecretaris.. Hierna was de stemming en op afstand won het bureau Inicio uit Rotterdam. Men waardeerde de resolute aanpak, het zakelijke, het onpartijdige van dit bureau.
Na afloop was de reactie van de winnaar op onze opmerkingen dat er van alles mankeert aan de communicatie Gemeente met inwoners, dat dat proces nou juist goed moet verlopen, anders geen participatie, geen vertrouwen en geen co-productie. Het heldere proces waarmaken dus. Vanzelfsprekend wezen wij er op dat er intentie-overeenkomsten zijn die via de WOB nog steeds niet boven water zijn gekomen. Ook daar reageerde hij resoluut op met de open houding en openheid over belangen die bij hem hoog in het vaandel staan.
Dit station is nu gepasseerd en het is noodzaak alert te blijven hoe deze meneer van Inicio het realistisch en met duidelijke kaders aanpakt. We kijken uit naar de eerste tekenen hiervan in die richting. Om ons tijdig voor te bereiden en ons te beraden is het goed zoals een Vriend vandaag al suggereerde op niet al te lange termijn weer bij elkaar te komen.

Dit is een eigen weergave en staat dit verslag open voor uw toevoegingen en commentaar op het Forum.

Geschreven op 26 maart 2019, Jo Blom

Joke Alink fotografeerde de wervingstekst van Inicio en ik citeer hieronder:
Gedeelde ambities Ouderkerk aan de Amstel
Een helder proces in co-productie
Open proces voor iedereen die mee wil doen
Realistisch en met duidelijke kaders
Open houding en openheid over belangen
Samenwerken?

Bezoeken: 4

Geplaatst in Berichten, Updates.