Gespreksnotitie 17 december 2018

Irene en Jo in de Vrije Handel

Onderwerp:

zoveel mogelijk mensen en ideeën bij elkaar brengen wat betreft de restyling van Het Kampje ten einde ons doel te bereiken: met de beste participatie van de inwoners, ondernemers en organisaties Het Kampje een volwaardig bij de historie passend aanzicht te geven. En dat natuurlijk voor er een gemeentelijke herindeling komt en Ouderkerk wel eens bij Amstelveen gevoegd kan worden.

Irene had overleg met Bas Filippini (zie nu al interview op de site van Het Weekblad voor Ouder-Amstel, op 19 december in de hard copy) die al plannen had in 2012. Als je die bekijkt/bestudeert, heel interessant, aangepast met idee van Suzanne Brussee, van klein gemeentehuisje op de plek van de rabo-bank, start ups er in, kantoren voor ambtenaren boven. Ook de huidige investeerder is goed benaderbaar net als de eigenaar van de Plus die helemaal geen Full Self Service wil, integendeel.

Dezelfde soort van plannen circuleren al onder de Vrienden van Ouderkerk en het is de bedoeling op 8 januari er verder over te praten zodat we als we met de participatie starten in het nieuwe jaar goed beslagen ten ijs komen.

Uit het gesprek tussen BM en Irene kwam het woord STUURGROEP als medium voor de participatie.

Eerlijk gezegd schrok ik hiervan. Dat is nu juist waarmee we het de afgelopen jaren mis hebben zien gaan; ambtenaren erbij die werkelijk “sturen” (klankbordachtig)en daarna hoor of merk je niets meer en is de mogelijkheid om druk uit te oefenen weg en gaan ze toch hun eigen gang. Dat is ook de onvrede alom. Het gaat om VERTROUWEN in het bestuur alhier dat verloren is gegaan en teruggewonnen moet worden, dan moet je het zo breed mogelijk maken; wij als Vrienden hebben voorgesteld een digi-panel. Ik ontmoette in de Dorpsstraat na dit gesprek een oud dametje, Cocky die geen internet heeft maar wel waardevolle ideeën waarbij ze meteen verwijst naar de heren Posthumus en Van der Weele. Dat sluit aan op ons idee dat oudere inwoners een prachtige bijdrage kunnen leveren.

Verder is het VAN HET GROOTSTE BELANG dat alvorens de participatie begint alle stukken, dus intentieverklaringen, deelprojecten en wat al niet meer aan afspraken mbt Het Kampje open en bloot ter tafel liggen zodat we niet met verborgen agenda’s werken. Dan pas kunnen we echt aan de slag! Via de Wob wordt er veel geprobeerd nu al, ermee doorgaan is het idee, zeker van de heer Fijlstra. Geen achterkamertjespolitiek.

Wat te doen? Nu met elkaar optrekken lijkt heel belangrijk! Irene bij de Vrienden? Via www.mijnouderkerk.nl eigenlijk het gemakkelijkste. We houden contact, in actie blijven nu lijkt mij! Klaar voor de reactie op de gesprekken met de insprekers als die van het Gemeentehuis komt. Daarbij is visie hebben van belang en toch ook wel in het achterhoofd;

het Beschermd Dorpsgezicht.

Bezoeken: 9

Geplaatst in Berichten, Discussiebijdrage.