Raadsvergadering, 27 februari 2020

Persoonlijke weergave bij agendapunt 8a (Vervolgproces Ambitiedocument Centrumplan) Raadsbesluit 2020-01 ——————————————————————————————– Het betreft hier de verdere aanpak van het Centrumplan/Het Kampje. U kunt elk gesproken woord van deze avond beluisteren: via de website van de Gemeente Ouder-Amstel, vergaderingen live. ——————————————————————————————– De VVD lanceerde het amendement, de aanvulling op het Raadsbesluit gesteund door alle partijen behalve de […]

Lees verder

Raadsvergadering, donderdagavond aanstaande

Allerbeste Vrienden van Ouderkerk, Komende donderdag 27 februari in het Gemeentehuis, aanvang 20.00 uur met op de agenda: Vervolgproces Ambitiedocument Centrumplan U bent betrokkenen sowieso, u was er vast bij op Het Kampje, die 20e september en misschien ook de 11e december bij de aanbieding van het Ambitiedocument in de Amstelkerk. U weet ook dat het Ambitiedocument […]

Lees verder

Memo verbreding A9

Beste vrienden, Zie hierbij de memo over de verbreding van de A9, een ingrijpende gebeurtenis in en om ons dorp. Met hartelijke groeten van Jo Blom A9 Badhoevedorp

Lees verder

Visie Hotels en Leisure Ouder-Amstel

Beste vrienden, Vanavond is er een bijeenkomst van de commissie Grote Projecten, zie de gemeentelijke website voor details. Onze vriend Rob Fijlstra zal daarin spreken en heeft samen met zijn vrouw geprobeerd om de dilemma’s meer  visueel inzichtelijk te maken daarvoor een presentatie gemaakt, zie hieronder. inspreken hotelvisie Rob Fijlstra def Wij hopen dat er […]

Lees verder

Parkeerproblematiek rondom bushalte burgermeester Stramanweg en Jacob van Ruisdaelweg

Beste vrienden, Zie hieronder de brief van Alex Revenberg over de parkeerproblemen in en rond de Jacob van Ruisdaelweg. Geachte raad, De parkeertelling met betrekking tot de parkeerdruk rondom de bushalte burgermeester Straman weg en Jacob van Ruisdaelweg heeft al geruime tijd geleden plaats gevonden. Er werd toegezegd dat de uitslag zou volgen in maart. […]

Lees verder

Kliko’s

Allerbeste Vrienden, hierbij de folder die al in een deel van onze gemeente verspreid is. Uit de nu ontstane onrust onder onze inwoners blijkt: 1. geen participatie/ inspraak vooraf 2. vakje om weigering aan te vinken is er niet 3. en dat is algemeen gewenst 4. keuze uit 2 ONmogelijkheden 5. verdeel en heers: laagbouw […]

Lees verder

Toelichting procesbegeleider David Tuinzing

Allerbeste Vrienden, goede zondagavond, hierbij vraag ik uw aandacht voor onderstaande brief. Ik heb Janet ontmoet in de Sint Urbanuskerk, 14 maart jl toen ik daar (historische) uitleg gaf aan al het moois dat in het interieur te bewonderen is. Tot morgenavond in De Vrije Handel en/of Amstelkerk. Met hartelijke groeten van Jo Blom Hallo […]

Lees verder

Reacties op participatieproces, informatieavond 25 maart

Beste vrienden, Naar aanleiding van onze publicaties over het participatieproces en de bijeenkomst op 25 maart zijn er een aantal reacties binnengekomen, deze willen we graag met u delen. Beste actieve vrienden van Ouderkerk, Wat goed dat jullie ons alert houden!!!! Ik kom maandag naar beide bijeenkomsten; gewoon om jullie goede werk te steunen. Het […]

Lees verder

Verkiezingen? Pitch? Participatie?

Onderstaande reacties kwamen bij ons binnen n.a.v. de aanbestedingsprocedure. De briefschrijver hebben terecht een aantal vragen en hun bedenkingen over het gekozen traject. Lees mee en bepaal uw standpunt aan de hand van de gestelde vragen. Procesbegeleiding Dag allemaal, Vanmiddag teruggekomen van een erg natte week elders en meteen met de neus in de boter […]

Lees verder

Open brief aan het College van Burgemeester en Wethouders

Open brief aan het College van Burgemeester en Wethouders van Ouder-Amstel, naar aanleiding van de aankondiging 25 maart ‘keuze participatiedeskundige’. Als college heeft u er voor gekozen het participatieproces Centrumplan op te schalen van meedenken naar meedoen. Er wordt nu gezocht naar een participatiedeskundige met draagvlak in de gemeenschap. Daarom werden drie bureaus geselecteerd die […]

Lees verder