Drie jaar Centrumplan voorbij…..

Drie jaar Centrumplan VOORBIJ . . .

Destijds, in 2018 was het ontwerp voor Het Kampje reden om de Stichting Vrienden van Ouderkerk op te richten. Sindsdien ontstond de hoopvolle participatie van inwoners die op een mooie dag in september naar Het Kampje kwamen en hun mening gaven. Het resultaat hiervan staat nog altijd klip en klaar verwoord in het Ambitiedocument, verder uitgewerkt in Spijkers met Koppen, omarmd door de Raad. Op basis hiervan kwam er een Schetsontwerp (SO). Nadat dit allemaal door de Raad aangenomen was werd het tijd voor een VoorOntwerp (VO) dat nu in december aangeboden zou worden aan de Raad. Natuurlijk is er diepgaand nagedacht, gediscussieerd, overlegd, en zelfs weer onderzocht betreffende de best haalbare realisatie van Het Nieuwe Kampje. Wij allemaal begrepen dat niet iedereen voor 100% tevreden kan worden gesteld. Als 80% gehaald zou worden is dat al mooi en daar leek het wel op langzamerhand.

Echter, onze winkeliers en ondernemers werden steeds ongeruster over het aantal parkeerplekken. We moeten niet vergeten dat men van oudsher gewend is midden in het dorp, in ons historisch centrum, auto’s onbekommerd te parkeren. Daar waar het overal in ons land al lang niet meer mogelijk is. Nu leek het er op dat door autoluw, kort en middellang parkeren met uitzicht op bewustwording van minder autogebruik het fraaie ontwerp voor Het Kampje eindelijk gerealiseerd gaat worden. Echter genoemde groep is zo bang voor omzet verlies dat ze een krachtig geluid laat horen richting gemeente voor zoveel mogelijk parkeerplekken op Het Kampje. Inwoners zouden het liefst met auto en al de winkel in willen om boodschappen te doen. De klant is koning, nietwaar? Vervolgens doemde er nog een dergelijk omzetprobleem op. Bij de Kerkbrug ontstond met instemming van omwonenden het idee van éénrichtingsverkeer. Dat werd zelfs serieus uitgewerkt door de gemeente in een plan. Het zou veiligheid bevorderen en ook verkeersluwheid op Het Kampje. Dit idee stuitte op zo mogelijk nog meer verzet van de groep want o jee, dat zou nog eens extra omzetverlies opleveren. Het moet tweerichtingsverkeer daarom blijven. Eerder enthousiaste voorstanders van éénrichtingsverkeer werden snel overgehaald hun standpunt te wijzigen. De inwoners, hun klanten en hun mening werd gemakshalve vergeten.

Het is op z’n minst ouderwets denken om elke klant te koppelen aan een auto. Bovendien hebben winkeliers inwoners als klanten nodig. Jammer, dit alles omdat we nu weer bij af zijn. Er moet nu weer onderzocht, gediscussieerd en overlegd worden. Dat bleek gisterenavond op een vergadering van wethouders, winkeliers/ondernemers, inwoners en aanwonenden: er stond op de agenda: dialoog. Onder leiding van de voorzitter werd het een monoloog van een ieder, in dank voor betrokkenheid aanvaard. Aan het eind hoorden we dat half december een verkeersonderzoek bekend wordt in zake het kampje, daarna weer terugkoppelen, ja, dan Kerstvakantie, januari, ach ja in februari dus, 2022 naar de Raad. Er was nog even de vraag hoe de inwoners erbij te betrekken . . . ja in deze tijd digitaal. Wie had een beter idee? Die is er wel degelijk: het allerbeste inspraakmoment dat we kennen: in maart de gemeenteraadsverkiezingen.

Geschreven 3 december 2021

Bezoeken: 122

Geplaatst in Berichten, Centrumplan, Co-productie, Discussiebijdrage.