Voorlopig ontwerp Centrumplan

Er is weer een stap gezet. Het Schetsontwerp is uitgewerkt naar een Voorlopig Ontwerp. Bureau DELVA Landscape Architecture & Urbanism heeft met inbreng van de direct belanghebbenden het ontwerp voor een levendig dorpscentrum op basis van het rijke verleden van Ouder-Amstel verder vormgegeven. De presentatie van het Voorlopig Ontwerp door Delva is op de website van samen maken we Ouder-Amstel of hieronder in gecomprimeerde vorm te zien.

Het Voorlopig Ontwerp is na het Schetsontwerp de tweede stap in de ontwerpreeks. Hierna volgt nog het Definitief Ontwerp. In elke fase worden de precieze plekken voor functies, de bijbehorende maatvoering en de vormgeving verder uitgewerkt en steeds meer definitief. Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners van Ouder-Amstel hun mening over dit voorlopig ontwerp kunnen geven.

Samen maken we Ouder-Amstel!

Bezoeken: 143

Geplaatst in Berichten, Centrumplan, Co-productie, Discussiebijdrage.