Parkeerproblematiek rondom bushalte burgermeester Stramanweg en Jacob van Ruisdaelweg

Beste vrienden,

Zie hieronder de brief van Alex Revenberg over de parkeerproblemen in en rond de Jacob van Ruisdaelweg.


Geachte raad,
De parkeertelling met betrekking tot de parkeerdruk rondom de bushalte burgermeester Straman weg en Jacob van Ruisdaelweg heeft al geruime tijd geleden plaats gevonden. Er werd toegezegd dat de uitslag zou volgen in maart. Zie bijgevoegde brief.
In deze brief wordt reeds een voorschot genomen op de te nemen maatregelen zonder de uitslag van het parkeeronderzoek te kennen:
“Daarbij zullen we rekening houden met een ‘verschuivingseffect’. Uit eigen ervaring en die van andere gemeenten blijkt namelijk dat parkeer regulerende maatregelen op plek A vaak leiden tot een stijging van de parkeerdruk op plek B.”
Het is evident dat het probleem ontstaan is juist door dit effect van betaald parkeren vanuit Amsterdam, Over-Amstel, Duivendrecht, Amstelveen, Amsterdam Zuid-Oost, Dorpstraat/Kampje. Niets doen is geen optie!
Het moment waarop de telling werd uitgevoerd is zeer twijfelachtig, omdat het aantal schiphol reizigers en werkenden dat rondom de bushalte burgermeester Straman weg en Jacob van Ruisdaelweg parkeert dan het laagst is vanwege de maand met het minste vliegverkeer. Onderstaande foto’s tonen dat de “laatste halte onbetaald parkeren” om parkeerkosten elders te vermijden, maar al te waar is.
Het blijft verdacht stil rond het college besluit hoe de parkeerproblemen, rondom de bushalte van de Burgermeester Straman weg – Jacob van Ruisdaelweg, weg te nemen.
De gemeente komt nog steeds niet met oplossingen, wat er op mogelijk op lijkt dat gemeente niet voornemens is de situatie te gaan aanpassen (verbeteren) en wellicht zoekende is naar alle mogelijke redenen hiervoor.
De Jacob van Ruisdaelweg heeft geen verkeerstellingen nodig om aan te tonen wat het effect is van het Schiphol/Amsterdam zuid-oost reizigers en werkenden (al dan niet van buiten ons dorp) die door hier te parkeren parkeeroverlast veroorzaken.
De landelijke staking van het openbaar vervoer op 28 mei 2019 toont dit maar al te goed aan als er s’ochtends zoveel lege plekken zijn.
Hoe lang moeten wij nog wachten tot het parkeerprobleem eindelijk eens wordt opgelost?

gescand.brief parkeertellingen(1)

Met vriendelijke groet, Alex Revenberg namens de bewoners van de Jacob van Ruisdaelweg/Reijgershof buurt/Aart van de Neerweg/Stramanweg

——————————————————————

En de reactie van Herman van den Toorn hierop,

——————————————————————
Graag twee zaken die ik wil toevoegen: ik ben ooit begonnen met een enquete voor de buurt en dus niet alleen de Jac. van Ruysdaelweg. Waarvan akte!
Een tweede punt betreft mijn waarneming van vandaag, zoals onder ook door Alex reeds aangestipt: er rijdt geen OV en er is plenty of ruimte. En niet
omdat de bewoners met de auto’s weg zijn maar omdat al onze vrienden OV- en Schiphol- parkeren er vandaag niet zijn. Wat een weelde!
Vriendelijke groet,
Herman van den Toorn

Bezoeken: 8

Geplaatst in Archief Parkeren, Berichten, Discussiebijdrage.