Presentaties en keuze voor Procesbegeleider Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel, 25 maart 2019

Onderstaand bericht ontvingen wij van het bestuurssecretariaat;

Geachte heer/mevrouw,

Zoals met de raad besproken in de Commissie Burger en Bestuur van 17 januari 2019 is de gemeente gestart met de werving van een bureau dat een onafhankelijk procesbegeleider kan aanstellen voor het Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel. Vorige maand zijn verschillende bureaus benaderd. Het college heeft negen voorstellen ontvangen en recentelijk drie bureaus voor onafhankelijke procesbegeleiding geselecteerd.
Op maandagavond 25 maart presenteren de vertegenwoordigers van de drie bureaus: Inicio (http://www.inicio.nl/), Smart City Kitchen (http://smartcitykitchen.com/) en Omniplan (https://www.omniplan.org/) hun procesaanpak voor het Centrumplan. Tijdens die avond krijgen alle aanwezigen de kans om te stemmen op een bureau. Het bureau wat tijdens de avond de meeste stemmen ontvangt van het aanwezige publiek, zal de komende maanden de onafhankelijke procesbegeleiding voor het Centrumplan gaan vormgeven.
De presentaties vinden plaats in het gemeentehuis. De officiële uitnodiging en meer informatie over de invulling van de bijeenkomst volgt volgende week (o.a. in de Nieuwsbrief en het Weekblad).

Met vriendelijke groet,
Amanda Koning
Bestuurssecretaresse/griffiemedewerkster gemeente Ouder- Amstel

bestuurssecretariaat@ouder-amstel.nl/ raad@ouder-amstel.nl
Bezoekadres: Vondelstraat 1 OUDERKERK AAN DE AMSTEL

Bezoeken: 6

Geplaatst in Berichten, Updates.