Procesbegeleiders, zit er schot in de zaak?

Goede donderdagmorgen Axel Boomgaars,

Betreft de ons beloofde inwonersbijeenkomst met pitches 3 procesbegeleiders, de keuze van één ervan in zake Centrumplan/Het Kampje gepland voor begin maart.

Aanleiding voor deze mail: naar verluidt is er aanstaande dinsdagavond 12 maart een meeting met de ondernemers waarbij dit ter sprake komt.

Vraag: waarom hebben wij als inwoners over de beloofde geplande bijeenkomst nog niets gehoord, staat er niets in het Weekblad van Ouder-Amstel?

Gezien het fout gelopen participatietraject vorige keer is dit op z’n minst een niet zo’n goed signaal. Samen maken we toch Ouder-Amstel!?!We willen eindelijk weten waar we aan toe zijn: begin maart is bijna voorbij.

Ik kijk uit naar uw antwoord en velen! met mij.

Met vriendelijke groet, Jo W. Blom-Jaques
voorzitter Stichting Vrienden van Ouderkerk.


Dag Jo,
Ik kan me de verwarring voorstellen, maar we moeten voorkomen dat twee dingen door elkaar gaan lopen. Als wethouder Economie ben ik een beleidsstuk aan het opstellen voor detailhandel in Ouderkerk die we ter besluitvorming aan de raad willen voorleggen. Dat gaat over de detailhandelsstructuur voor heel Ouderkerk, niet alleen het centrum, en heeft tot doel om in de toekomst met goede onderbouwing keuzes te kunnen maken in het dorp als het gaat over detailhandel. Dat stuk is dus zowel qua gebied als qua doel anders dan het Centrumplan. Volgende week dinsdag is er een bijeenkomst met de ondernemers om de eerste resultaten met hen te bespreken. Natuurlijk kan dit stuk voeding geven aan de discussie over het centrum (net als beleidsstukken over erfgoed, of parkeren, en noem zo maar op), maar het is een apart traject.

Wat betreft het vervolg over het Centrumplan stuur ik je bij deze de memo mee die gister naar de raad is gegaan. De nieuwe bijeenkomst Centrumplan wordt tweede helft maart, daar willen we volgende week een knoop over doorhakken.

Vriendelijke groet,

Axel Boomgaars

Memo over Stand van zaken nieuwe proces Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel

Bezoeken: 2

Geplaatst in Berichten, Updates.