Reacties op participatieproces, informatieavond 25 maart

Beste vrienden,

Naar aanleiding van onze publicaties over het participatieproces en de bijeenkomst op 25 maart zijn er een aantal reacties binnengekomen, deze willen we graag met u delen.


Beste actieve vrienden van Ouderkerk,

Wat goed dat jullie ons alert houden!!!!
Ik kom maandag naar beide bijeenkomsten; gewoon om jullie goede werk te steunen. Het woord “participatie” krijg ik al jaren niet meer uit mijn ……….. Trouwens, wat een goede actie om de politieke partijen uit de provinciale staten te confronteren met hun besluiten (over de brug). Wat een gedraai. Ik hoop dat jullie de energie vinden om de partijen in de prov. staten nu ook te blijven aanschrijven en confronteren met hun antwoorden dat ze nu heel anders gestemd zouden hebben. Ik zou zeggen, daar ligt een mooi werkveld voor die partijen open om nog wat ‘recht’ te zetten, bijv. m.b.t. de brug en bomenkap.
Ik ga toch maar ‘gewoon’ stemmen en niet blanco, want ondanks veel slecht politiek werk (of afwezigheid daarvan) hoop ik dat we de mensen (weer) kunnen bewegen tot meer solidariteit en samenwerking.

Mijn reactie mag best gedeeld worden, maar ik blijf (voorlopig) bewust ver van twitter, facebook en andere fora. Dus dan maar per ‘ouderwetse’ mail.

Ondersteunende en vriendelijke groeten,
Willy Brinkman


Beste vrienden,

Graag zet ik nog even de hoofdlijnen op een rij:

1. Een verkiezingsprocedure onder het motto ‘de meeste stemmen tellen’ is niet passend om tot de keuze van een hoogwaardige procesbegeleider te komen. Een dergelijke procedure leidt meestal tot tweespalt en wantrouwen, waar nu juist samenwerking en vertrouwen noodzakelijk zijn. Zo zou het erg verdrietig zijn als de procedure erin uitmondt, dat inwoners en ondernemers tegenover elkaar komen te staan.

2. Heel wat keren is, en niet alleen door ondergetekende, getracht om het Gemeentebestuur te helpen om tot een wezenlijk andere aanpak van haar ruimtelijke inrichtingsproblematiek te komen. Ook door invulling te geven aan begrippen als co-creatie/en co-productie; begrippen die in de organisatiekunde overigens horen bij een niet- hiërarchische wijze van denken en optreden. In het gemeentehuis lijkt dit besef te ontbreken, waardoor men volhardt in oud bestuurlijk handelen, dit alles gemaskeerd door moderne managementbegrippen. Zo wordt duidelijk, dat het in binnen de Gemeente ontbreekt aan kritische zin, zelfreflectie en de oprechte bereidheid om je door een ander te laten beïnvloeden. ‘Bestuurssluw’ kan ik het optreden van het College daarom niet vinden; wel gewoon eigenmachtig, gedateerd en krampachtig.

3. Ik ben benieuwd hoe de stemprocedure 25 maart uitpakt. Want diegene op wie ik zou willen stemmen is er niet (neemt om goede redenen niet deel aan dit type procedures). En diegenen die er wel zijn lijken vooral inhoudelijke expertise te verkopen. Ik lees bij die bureau’s weinig over participatie, wel meer over draagvlak. Terwijl dat twee geheel verschillende begrippen zijn.

4. Het gegeven, dat ‘Smart Kitchen’ is voorgedragen door de Biz/OOVA, doet vragen opkomen over de onafhankelijkheid van dit bureau. Te meer, omdat dit bureau zich ook inhoudelijk al behoorlijk geprofileerd heeft binnen onze gemeente. Principiëler is, dat er geen sprake is van een gelijk speelveld voor de andere twee bureaus.

In het complexe en beweeglijke landschap van vandaag wordt er meer bestuurskracht en verbindend vermogen van een politiek bestuur gevraagd. Dat deze kwaliteiten in Ouder-Amstel onvoldoende aanwezig zijn is het grote probleem van vandaag. En ook de kernoorzaak van de vele (ruimtelijke ordenings-) incidenten in ons dorp. Dit gemis zou gecompenseerd kunnen worden met het inschakelen van de wel aanwezige deskundigheid in ons dorp, maar ook daar blinkt het Gemeente bestuur niet in uit. Dus moet gevreesd worden, dat we ons van incident naar incident zullen blijven bewegen.

Met een hartelijke groet:

Rob Fijlstra


Zie ik het te 1 dimensionaal door te denken dat het voordeel vd ondernemers ongedaan kan worden gemaakt door collectief niet voor Smart Kitchen te stemmen?
Die ondernemers (het kapitaal) en gemeente (grootheidswaanzin, vermengd met het vrienden zijn met het kapitaal) hebben vast dezelfde ideeën……
Back to basics! Weinig veranderen, desnoods niets!

Raul Veldhuizen


Misschien is het een idee om een korte scherpe e-mail/tekst/brandbrief samen te stellen bestemd voor de lezer – burger van ouderkerk – die niet bekend is met de hele situatie. Een e-mail die een ieder van ons kan rondsturen naar vrienden in het dorp. Ik denk zelf oa aan mijn kookclub in Ouderkerk waarvan de helft van de mensen niet weet dat dit speelt. Ik heb alleen geen ‘pakkende’ tekst waarin ik hen kort kan vertellen wat er speelt en kan oproepen in actie te komen / te komen stemmen. Men moet in Ouderkerk als burger voor (!) de stemming op de hoogte zijn van wat er gebeurd – of dreigt te gebeuren – en niet nadat er een keuze is gemaakt die onomkeerbaar blijkt te zijn.

En laten we ook kijken of deze brandbrief niet breder verspreid kan worden via social media. Er was toen ook een groep die zich druk maakte over evenementen bij de ouderkerker plas/met Facebook pagina. Wellicht kunnen we die ook activeren.

Haico Spijkerboer


Naschrift van de redactie;

Er is een Facebook pagina van de Vrienden voor Ouderkerk actief; https://www.facebook.com/VriendenvanOuderkerk/

Ook op Twitter kunt u de activiteiten en berichten van de stichting volgen; https://twitter.com/VanVrienden

Bezoeken: 6

Geplaatst in Berichten, Discussiebijdrage.