Voorstel herplant A9

Beste Vrienden,

Zie hieronder het bericht van Jos Andriessen van de Stichting Beschermers Amstelland.


Beste Marion en vrienden van Ouderkerk,

Bijgaand de email van RWS met een aangepast plan voor de herplant van bomen aan de zuidzijde van de A9 in de Ronde Hoep.

Onze Stichting Beschermers Amstelland zal een reactie sturen een dezer dagen waarin wij o.m. zullen vragen om een verduidelijking met een schetsplan en het verzoek om zo weinig mogelijk bomen te kappen aan de noordzijde van de A9.

Laat mij svp even weten welke verdere vragen of opmerkingen jullie nog zouden willen inbrengen.

vriendelijke groet,
Stichting Beschermers Amstelland
Jos Andriessen
ransuil12@gmail.com

———- Forwarded message ———
Van: Langen, Erik van (WNN) <erik.van.langen@rws.nl>
Date: di 13 aug. 2019 om 10:27
Subject: Bealngrijk: verzoek om reactie voorstel herplant A9

Beste betrokkene bij de herplant A9,

Op 16 juli jongstleden hebben we een vruchtbaar overleg gevoerd over de mogelijkheden, eisen en wensen voor de herplant van bomen en beplanting langs de A9 in Ouder-Amstel.

Ik heb na afstemming met de gemeente, het bijgaande voorstel geschreven. Naar mijn idee geeft dit voorstel een serieus en doordacht alternatief weer dat recht doet aan alles wat we besproken hebben en de eisen en wensen van de gesprekspartners.

Omdat de vakanties de loop van het proces wat hebben vertraagd, waarvoor mijn excuses, wil ik je vragen of je zo snel mogelijk , indien je dat nodig acht, te reageren op dit voorstel. Indien dit voorstel nog aanvulling of verbetering behoeft, hoor ik dat bij voorkeur deze week nog van je.

Alvast bedankt voor je begrip en ik ze uit naar een vervolg op de samenwerking.

Hartelijke groet,

Erik van Langen
Rijkswaterstaat
0625519423

(bijlage staat hieronder)

voorzet bomen ouder amstel gemeente versie 2 (2)

Bezoeken: 15

Geplaatst in A9, Berichten.