Procesvoorstel Harmonica

Aan: Burgemeester, wethouders en raadsleden van de Gemeente Ouder-Amstel

Van: Harmonica initiatiefnemers

Datum Vrijdag 21 december

Betreft: Procesvoorstel belanghebbendenparticipatie voor het Centrumplan van gemeente Ouder-Amstel

Geachte burgemeester, wethouders en raadsleden van de Gemeente Ouder-Amstel,

Verwijzend naar het mailbericht van donderdag 20 december 2018 om 13:48 gericht aan de voorzitter van de Stichting Vrienden van Ouderkerk gestuurd vanuit het Bestuurssecretariaat Ouder-Amstel (zie bijlage) zijn wij verheugd om u hierbij het  procesvoorstel voor het Centrumplan te doen. 
De aanleiding voor ons om te reageren volgt eigenlijk direct uit de volgende door u geformuleerde inzichten om een meer breed gedragen participatieproces te realiseren:”- Er is behoefte aan een open gesprek met elkaar;- Het is belangrijk om het proces inzichtelijk te maken;- Juist door te luisteren naar alle belangen, kunnen de juiste afwegingen gemaakt worden om te komen tot een goed plan;- Genoemd is goed gebruik te maken van de kennis en kunde (knowhow) uit het dorp;[…]- Het voorstel is om een procesleider aan te stellen die het proces kan begeleiden;- Er is behoefte aan terugkoppeling van (tussentijdse) resultaten en uitkomsten.”
Wij vormen een neutrale partij die het proces van belanghebbendenparticipatie bij gebiedsontwikkeling kan begeleiden van begin tot eind. Hiervoor gebruiken wij Harmonica, een methodiek en een open-source softwarepakket die naadloos op elkaar aansluiten.
Met Harmonica is het mogelijk om belanghebbendenparticipatie bij gebiedsontwikkeling te structureren, te analyseren en in verschillende vormen te presenteren. Harmonica zorgt ervoor dat belangen open en inzichtelijk worden, dat rollen van belanghebbenden duidelijk zijn, dat eventuele knowhow hieraan kan worden gekoppeld en dat resultaten op diverse moderne manieren kunnen worden gepresenteerd.
Harmonica registreert belangen en maakt het mogelijk om inzichten vanuit verschillende invalshoeken te analyseren en helder te presenteren. De tool is derhalve “oordeelloos”, maar faciliteert bij het maken van de juiste afwegingen. 
De tool is continu in ontwikkeling en heeft zijn nut reeds op diverse plaatsen bewezen. Het proces moet echter begeleid worden. Wij kunnen als onafhankelijke procesleider optreden om de gemeente Ouder-Amstel en diverse belanghebbendengroepen van dienst te zijn bij het bereiken van meer breed gedragen participatie.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze projectwebsite https://projectwiki.nl/centrumplan
Wij wensen u alvast fijne Kerstdagen. Indien wij geen contact hebben tussen Kerst en Oud en Nieuw, dan wensen wij u tevens alvast een voorspoedig 2019.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

Ilan Stoelinga i.stoelinga@gmail.comhttps://www.linkedin.com/in/ilan-stoelinga-68a0605
John Geerlingsjohn.geerlings@gmail.comhttps://www.linkedin.com/in/jgeerlings
Harmonica initiatiefnemers

Geplaatst in Archief Kampje, Discussiebijdrage.