Raadsvergadering, 27 februari 2020

Persoonlijke weergave bij agendapunt 8a (Vervolgproces Ambitiedocument Centrumplan)

Raadsbesluit 2020-01

——————————————————————————————–

Het betreft hier de verdere aanpak van het Centrumplan/Het Kampje. U kunt elk gesproken woord van deze avond beluisteren: via de website van de Gemeente Ouder-Amstel, vergaderingen live.

——————————————————————————————–

De VVD lanceerde het amendement, de aanvulling op het Raadsbesluit gesteund door alle partijen behalve de PvdA. Dit amendement wil doorpakken, tempo maken en niet alles nog een keer overdoen van wat is geweest tot nu toe maar zo snel mogelijk komen tot een stedenbouwkundig plan. Natuurlijk wel zorgvuldig.

Een coproductie waarbij de ervarenheid van de Werkgroep niet verloren gaat gezien het draagvlak van het Ambitiedocument en er daarom een vertegenwoordiging opgenomen wordt in het overleg tussen gemeente, belanghebbenden onder leiding van een onafhankelijk procesbegeleider. In september moet er al resultaat zijn en mocht het tussentijds ergens schuren of spaak lopen, dan dient de Gemeenteraad geinformeerd te worden.

Uit de reacties bleek het volgende:

  • Dat OAA twijfels heeft over de samenstelling van het Ambitiedocument, in coproductie door een Werkgroep die niet divers genoeg zou zijn. Er werd zelfs iets beweerd over een groep die al een groep vormt. De andere partijen reageerden hier niet op, waren het er kennelijk niet mee eens.
  • D66 benadrukte dat snelheid nu geboden is.
  • Groen Links wil duidelijkheid naar ondernemers, zorgvuldigheid, een procesbegeleider als verbinder.
  • CDA nogmaals over zorgvuldigheid en
  • NB kwam met een motie betreffende de borging van het Ambitiedocument. Die werd niet voldoende geacht door deze partij.

Wethouder Rineke Korrel memoreerde de lange tijd tot waar we hier gekomen zijn en toonde haar twijfels in zake het tempo en achtte september wel erg snel gezien de zomervakantie. Bovendien moet er dan vlug extra budget komen maar daar wist de Raad wel wat op want er is nog budget over van het Ambitiedocument en er is wat gereserveerd.

Tot slot bleek de motie van NB een test om de reacties te peilen in de Gemeenteraad.

Waarom was het allemaal begonnen in november 2018? De grote supermarkt op Het Kampje. De motie roept op om conform het Ambitiedocument geen grote supermarkt op Het Kampje te willen. Dit in aansluiting dus op wat de meeste inwoners aldus aangegeven hebben op 20 september jongstleden. De motie werd ingetrokken want het bleek zonneklaar dat alle politieke partijen inclusief de andere lokale politieke partij OAA  een uitspraak hierover weigerden. OAA trok zeer sterk in twijfel of die meerderheid van de inwoners tegen de grote supermarkt in het voormalig bankgebouw wel  bestaat.

Het amendement is aangenomen, ‘t belangrijkste daaruit is dat er een nieuwe coproductie van start gaat met deelname van inwoners.

Allerbeste Vrienden, U wordt van harte uitgenodigd hierop te reageren, aan te vullen, etc.

 

Met hartelijke groeten van Jo Blom

 

Bezoeken: 4

Geplaatst in Berichten, Centrumplan, Co-productie, Discussiebijdrage, Vergaderingen.