Raadsvergadering, donderdagavond aanstaande

Allerbeste Vrienden van Ouderkerk,

Komende donderdag 27 februari in het Gemeentehuis, aanvang 20.00 uur met op de agenda:

Vervolgproces Ambitiedocument Centrumplan

U bent betrokkenen sowieso, u was er vast bij op Het Kampje, die 20e september en misschien ook de 11e december bij de aanbieding van het Ambitiedocument in de Amstelkerk. U weet ook dat het Ambitiedocument uw mening, de meningen van de inwoners samen vat met in ‘t kort: “behoud door verlevendiging”.

Op 11 februari jongstleden waren velen van U op de publieke tribune bij de Commissievergadering met het zelfde onderwerp op de agenda. iemand van de Werkgroep heeft toen ingesproken met als doel de betrokkenheid en begeleiding te garanderen bij het Vervolgproces Ambitiedocument. De Raadsleden maanden tot spoed maar tevens tot zorgvuldigheid wat betreft dit vervolgproces Ambitiedocument.

Hierover valt aanstaande donderdag een beslissing. Een door u goed gevulde publieke tribune waaruit uw betrokkenheid blijkt is van belang bij de beraadslaging vanuit de Raadszetels. Uw aanwezigheid doet er toe.

Hieronder het schema:

  • 20.00 uur aanvang Raadsvergadering, gevolgd door vaststelling agenda, mededelingen, benoeming Fractie Assistent Groen Links, vragenhalfuurtje voor de Raadsleden, besluitenlijst, hamerstukken en dan volgens het vergaderplan NU:
  • 20.55 uur Vervolgproces Ambitiedocument. Punt 8a
  • 21.35 uur Visie recreatie en toerisme, punt 8b

etc.

Raadpleeg via de gemeentelijke site de agenda want er kan nog iets veranderen. U kunt die raadplegen door op de link te klikken of anders volgende pagina te bezoeken; https://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=ouderamstel&agendaid=789e18cf-b386-4ccb-b815-370d643aa948&FoundIDs=

Ik hoop velen van u te ontmoeten aanstaande donderdag.

Met hartelijke groet, Jo Blom

Bezoeken: 5

Geplaatst in Berichten, Centrumplan, Co-productie, Discussiebijdrage.